Skip to content

(1 sene) 21 Ağustos 2016 Tarihinde yazılmıştır. | 495 views

İŞLETİM SİSTEMLERİNİN ÇEŞİTLERİ

by Linas

İşletim sistemlerinin gelişim süreci (zamana bağlı olarak) aşağıdaki aşamalardan geçmiştir:
• Eski Sistemler (Mainframe)
• Toplu İşlem Sistemleri (Batch Systems)
• Zaman Paylaşımlı Sistemler (Timesharing Systems)
• Paralel veya Çok İşlemcili Sistemler (Paralell Systems)
• Dağıtık Sistemler (Paylaşılmış sistemler-Distributed Systems)
• Gerçek Zaman Sistemleri (Real Time Systems)
• Gömülü Sistemler (Embedded Systems)

Related Posts

Read more from ☜●☞ Not

Leave a comment

Note: HTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to comments

required
required