Skip to content

Posts tagged ‘NET’

11
Eki

Bilgeadam – Yazılım ve Veritabanı Uzmanı Çalışma Soruları – İndir

osym-ogrenci-sinav-tusİnternetdeki aramalarımda bulmuş olduğum soruları bir yerde toplayıp sizlere sunuyorum.

…::: ÇALIŞMA SORULARIDIR :::…

Sorular1:

1. .NET tabanlı bir uygulamayı çalıştırabilmek için
aşağıdakilerden hangisinin uygulamanın çalıştırılacağı
bilgisayarda mutlaka kurulu olması gerekmektedir?

a) .NET Remoting
b) .NET Framework—-
c) Visual studio .NET
d) COM+
e) IIS

2. Aşağıdakilerden hangisi “foreach” döngüsü için
doğru söz dizimidir(syntax)?

(Sayilar, int tipinde bir dizidir)

a) foreach (int sayi is in Sayilar) { }
b) foreach (int in sayi of Sayilar) { }
c) foreach (int Sayilar in) { }
d) foreach (int sayi in Sayilar) { }—–
e) for-each (int sayi in Sayilar) { }

3. Aşağıdakilerden hangisi try-catch-finally bloğu için

doğru söz dizimidir(syntax)?

a) try { }
catch (Exception ex) { }———
finally{ }

b) try { }
catch (Dim Exception as SQL) { }
final { }

c) try{ }
catch (ex Exception) { }
finally { }

d) try { }
catch (Exception)
finally { }

e) try { }

catch (Exception as ex)
finally { }

4. Bir kod bloğunun, belirli bir koşul “true”
değerini döndüğü sürece çalıştırılması gerekiyorsa
“while” veya “do-while” döngülerini kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu döngüler
arasındaki fark doğru olarak açıklanmıştır?
Read more »