Bu kod, datetime modülünü kullanarak verilen tarihten itibaren geçen süreyi hesaplar. timedelta nesnesi, iki tarih arasındaki farkı temsil eder ve bu sayede toplam geçen gün sayısı hesaplanır. Daha sonra bu toplam gün sayısı yıl, ay ve günlere dönüştürülür ve sonuçlar ekrana yazdırılır.

 

from datetime import datetime

# datetime modülünden datetime sınıfını içe aktarıyoruz

# Verilen tarih
given_date = datetime(1984, 1, 1)

# Hesaplamayı yapmak istediğimiz başlangıç tarihini datetime formatında belirtiyoruz

# Bugünkü tarih
today = datetime.today()

# datetime modülündeki today() fonksiyonuyla bugünkü tarihi alıyoruz

# Fark hesaplaması
time_difference = today - given_date

# İki tarih arasındaki farkı hesaplıyoruz

# Toplam geçen gün sayısı
total_days = time_difference.days

# timedelta nesnesinin days özelliğiyle toplam geçen gün sayısını alıyoruz

# Yıl, ay ve gün hesaplamaları
years = total_days // 365
remaining_days = total_days % 365
months = remaining_days // 30
days = remaining_days % 30

# Toplam geçen gün sayısını yıllara, aylara ve günlere çeviriyoruz

# Sonuçları yazdırma
print(f"Toplam geçen gün: {total_days} gün")
print(f"Geçen yıl: {years} yıl")
print(f"Geçen ay: {months} ay")
print(f"Geçen gün: {days} gün")

# Hesaplamaları ve çıktıları ekrana yazdırıyoruz

Categories:

No responses yet

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir