Bu kod, datetime modülünü kullanarak verilen tarihten itibaren geçen süreyi hesaplar. timedelta nesnesi, iki tarih arasındaki […]